Humorns och komikens värld

Vad är humor egentligen? Humor är en förmåga att uppfatta något som roligt, och på så vis framkalla glädjekänslor. Alla människor har en känsla för humor, på ett eller annat sätt. Vi människor uppfattar dock humor på olika sätt. En individs ålder, kultur, intelligens och utbildning avgör om vi tycker något är roligt eller inte. Humor är ett brett begrepp som förekommer i många olika slags former. En del människor föredrar oskyldiga alla barnen skämt, medans andra föredrar lite mer grov humor.

Konsten att vara rolig eller att få något att vara roligt kallas komik. Som komiker skapar man humor, och delar den med andra. Varje enskild komiker har sitt eget sätt att arbeta på, och använder sig av olika slags typer av humor.

 

 

 

Typer av humor

Det finns olika former av humor. Det finns verbal humor och ickeverbal humor. Verbal humor är humor som framförs genom skriven text eller tal. Ickeverbal humor är motsatsen till detta. Galghumor, sarkasm, vitsar och skämt är exempel på verbal humor. Karikatyr, practical jokes och slapstick är exempel på ickeverbal humor.

 

Alla typer av humor fungerar inte på alla typer av människor. Barn brukar föredra mer fysisk humor, såsom slapstick. De har däremot svårt att förstå andra typer av humor, som till exempel satir. Satir kräver mer förståelse för ämnet som satiren berör. Vissa personer har även svårt att förstå sarkasm och ironi. Speciellt personer med aspbergers eller autism kan ha svårt för just sarkasm och ironi.

 

Det finns många olika sätt att förmedla humor på. Skämt är ett av dem. Till exempel alla barnen skämt eller internskämt.

 

 

Olika typer av skämt

 

Skämt är till för att locka andra till skratt. Det finns många olika typer av skämt. Alla barnen skämt, internskämt, blondinskämt, din mamma skämt och Norgehistorier är bara några exempel på vanligt förekommande typer av skämt.

 

Vad gör ett skämt roligt egentligen? För att ett skämt ska vara roligt, måste man kunna förstå själva tanken med det. Om man inte förstår ett skämt, tycker man helt enkelt inte att det är roligt. Ett bra exempel på detta är internskämt. Internskämt bygger ofta på en händelse eller något som någon tidigare har sagt. Om någon i din vänkrets råkar göra något klantigt, kan ni i gruppen skämta om det senare. De som inte var med och upplevde händelsen kommer inte riktigt kunna förstå ert skämt. Det är ett exempel på hur ett internskämt blir till.

 

Alla barnen skämt är en typ av skämt som är lite lättare att förstå. Vad är då ett alla barnen skämt?  Alla barnen skämt är en typ av skämt som är uppbyggt kring ett namn och något som rimmar på det valda namnet. Ett exempel på ett alla barnen skämt är: ”Alla barnen fick godis utom Pål, han fick kål.” Varför är alla barnen skämt roliga? Det som gör ett alla barnen skämt roligt är ofta överraskningen i skämtet. Ofta kan man inte helt förutsäga avslutningen på skämtet. Många föredrar de mer grova skämten, där överraskningen är större.